Телефон +77279704012
Адрес Алматы, Абылай хана 60, 050004
E-mail fastmarket.kz@gmail.com
Fast - Production
Евгений Бобышев 
Евгений Бобышев 
Режиссер 
Ника Попояниди 
Ника Попояниди 
Оператор 
Константин Кан 
Константин Кан 
Фотограф 
Магамед Сулеев 
Магамед Сулеев 
Генеральный директор 
Владимир Мальцев 
Владимир Мальцев 
Звукорежиссер 
Азамат Хасанов 
Азамат Хасанов 
Маркетолог